فرم سفارش

فرم ثبت اطلاعات و سفارش محصول

مرحله 1 از 3

33%
    سایت شما بر اساس پلن مورد نظر شما بارگذاری خواهد شد ،در انتخاب نوع سرویس خود دقت نمایید.
  • برای انتخاب قالب سایت خود به قسمت نمونه کارها مراجعه کنید.
  • 0 تومان

اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی را به صورت صحیح وارد نمایید که بعدا به مشکل بر نخورید .

پلن مورد نظر

پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

دامنه شما

دامنه خود را بعد از بررسی صحیح بودن آن ثبت نمایید ،زیرا بعد از ثبت دامنه قابلیت ویرایش آن وجود نخواهد داشت.

پرداخت هزینه

کلیه فرآیند ها زمانی اجرایی خواهد شد که شما هزینه سرویس مورد نظر  را پرداخت کرده باشید.

تایید نهایی

برای تایید نهایی سفارش شما ، تیم پشتیبانی با شما تماس خواهد گرفت و پس از تایید نهایی شما از لحاظ صحیح بودن اطلاعات وارد شده پروسه فعال سازی در کمترین زمان انجام خواهد شد.