• پلن شخصی
 • 200هزار تومان
  سالیانه
 • 5000 گیگ پهنای باند
 • 1 گیگ فضای میزبانی وب
 • 1 عدد دیتابیس
 • بی نهایت ساب دومین
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
 • دامنه رایگان ir.
 • بی نهایت ایمیل
 • چکاپ امنیتی ماهیانه
 • بک آپ هفتگی و ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت ۷ روز هفته
 • بازگشت وجه به مدت ۷ روز
 • پلن شرکتی
 • 200هزار تومان
  سالیانه
 • 5000 گیگ پهنای باند
 • 1 گیگ فضای میزبانی وب
 • 2عدد دیتابیس
 • بی نهایت ساب دومین
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
 • دامنه رایگان ir.
 • بی نهایت ایمیل
 • چکاپ امنیتی ماهیانه
 • بک آپ هفتگی و ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت ۷ روز هفته
 • بازگشت وجه به مدت ۷ روز
 • پلن خبری
 • 500هزار تومان
  سالیانه
 • 5000 گیگ پهنای باند
 • 1 گیگ فضای میزبانی وب
 • 2عدد دیتابیس
 • بی نهایت ساب دومین
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
 • دامنه رایگان ir. &.com
 • بی نهایت ایمیل
 • چکاپ امنیتی ماهیانه
 • بک آپ هفتگی و ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت ۷ روز هفته
 • بازگشت وجه به مدت ۷ روز
 • پلن فروشگاهی
 • 500هزار تومان
  سالیانه
 • 5000 گیگ پهنای باند
 • 1 گیگ فضای میزبانی وب
 • 2عدد دیتابیس
 • بی نهایت ساب دومین
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
 • دامنه رایگان ir. &.com
 • بی نهایت ایمیل
 • چکاپ امنیتی ماهیانه
 • بک آپ هفتگی و ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت ۷ روز هفته
 • بازگشت وجه به مدت ۷ روز
 • پلن طلائی
 • 1000000تومان
  سالیانه
 • 5000 گیگ پهنای باند
 • 2 گیگ فضای میزبانی وب
 • 5عدد دیتابیس
 • بی نهایت ساب دومین
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
 • دامنه رایگان ir. &.com
 • بی نهایت ایمیل
 • چکاپ امنیتی ماهیانه
 • بک آپ هفتگی و ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت ۷ روز هفته
 • بازگشت وجه به مدت ۷ روز